Què és
esemtia | FP?

És una solució dissenyada per a la gestió de centres d’FP que permet organitzar fàcilment els diferents cicles formatius en mòduls professionals, unitats formatives, resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

Què ofereix esemtia | FP?

esemtia | FP permet que el professorat accedeixi a totes les funcionalitats des d’una única pantalla. Està adaptada a tots els ensenyaments d’FP (FP Bàsica, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior) i a totes les modalitats (presencial, semipresencial, FP Dual i FP Virtual). El docent pot dissenyar i planificar les seves pràctiques personalitzades decidint quins criteris avaluarà.

Característiques principals:

Estructura de cicles
(LOE/LOGSE)

FP Dual

Documentació oficial

Doble matriculació

Facturació

Control d’absentisme

App FP

FCT (formació en centre
de treball)

Moodle integrat

FP Virtual

Per a l’equip administratiu:

esemtia | FP disposa de funcions per a la gestió d’expedients, sistemes de matriculació, titulació 3×2, convalidació d’estudis relacionats i formació en centre de treball (FCT). També permet fer la facturació del centre de manera fàcil i segura.

Per a l’equip docent:

esemtia | FP disposa d’eines perquè l’equip docent creï els seus horaris i faci el seguiment dels seus grups i el procés d’avaluació de manera molt senzilla. Permet que el professorat creï els seus propis resultats d’aprenentatge, criteris i instruments d’avaluació, i facilita la possibilitat de modificar el currículum estàndard i adaptar-lo a les necessitats de l’alumnat amb un itinerari formatiu individualitzat (IFI).

T’agradaria rebre’n més informació? Només has de deixar-nos el teu nom i correu electrònic i nosaltres fem la resta.


  Tota la gestió del teu centre d’FP en una única eina

  Descobreix totes les eines que t’ofereix esemtia | FP per a millorar la gestió del teu centre:

  • QUADERN D’AVALUACIÓ
   • Avaluació per àrees.
   • Avaluació per competències.
   • Avaluació per projectes.
   • Sincronització amb el Moodle.
   • Comunicació  del quadern de notes amb les famílies.
  • PLANIFICACIÓ DEL DOCENT
   • Calendaritza les sessions.
   • Defineix els objectius.
   • Incorpora continguts.
   • Relaciona amb el quadern d’avaluació.
  • SUPORT PEDAGÒGIC
   • Tutoria i avaluació.
   • Quadre de comandament pedagògic.
   • Control d’absentisme, conducta i deures.
   • Gestió disciplinària.
  • ESTADÍSTIQUES
   • Gràfiques de rendiment de les matèries.

  Adaptat a tots els ensenyaments de FP (FP bàsica, CCFF Grau Mig, CCFF Grau Superior) i a totes les modalitats (presencial, semipresencial, FP dual i FP virtual)

  • SECRETARIA 
   • Expedients.
   • Matriculació.
   • Convalidació d’estudis relacionats.
   • Titulació 3×2.
   • FP Dual.
   • FP Virtual.
   • Itinerari formatiu individualitzat (IFI).
   • Formació en centre de treball (FCT).
   • Certificacions professionals.
  • FACTURACIÓ
  • INFORMES I DOCUMENTACIÓ OFICIAL
   • Actes i butlletins.
   • Documentació oficial.

   Documentació oficial adapta a la normativa de cada comunitat.

  • FP | CONNECT, l’app mòbil pensada per l’alumnat de FP 
   • Notificacions push.
   • Seguiment de l’alumne.
   • Justificació de faltes.
   • Consulta de tasques i exàmens.
   • Qualificacions.
   • Alertes.
   • Esdeveniments i circulars.
   • Rebuts de facturació.
  • MOODLE PROPI
   • El Moodle d’esemtia és una eina completament integrada a la plataforma que permet als docents crear i desenvolupar exercicis i seqüències didàctiques per als seus alumnes, creant el seu propi contingut, seleccionant-lo de diferents editorials o reutilitzant-lo d’altres fonts.
   • L’avaluació que es fa a Moodle es pot comunicar directament amb el quadern d’avaluació d’esemtia amb tres passos senzills:
    • Qualifica a Moodle.
    • Sincornitza amb el quadern del professor.
    • Comunica els resultats a les families i els transmet a l’expedient de l’alumne.
   • El Moodle d’esemtia permet incorporar els continguts d’edebé. Aquesta integració aporta un món de funcionalitats, entre elles:
    • Accedeix directament a edebéOn i edebéOn+ des de Moodle.
    • Rep les qualificacions realitzades a edebéOn i edebéOn+ al Moodle.
  • CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
   • Disseny fàcil i intuïtiu.
   • 100% responsive: compatible amb qualsevol dispositiu d’escriptori, tauleta i telèfon intel·ligent.
   • Amb un Moodle propi.
   • Integració amb Google Calendar.

   El sistema de matriculació i organització dels mòduls permet adaptar el teu centre completament a la naturalesa flexible dels cicles formatius.

  App per a famílies i alumnes

  APP esemtia | Connect

  L’app mòbil FP connect està pensada per a usuaris d’esemtia que vulguin tenir tota la informació dels seus cicles formatius al palmell de la mà. Podran consultar els seus horaris, expedients i qualificacions en temps real.

  Projectes multidisciplinaris

  L’estructura d’instruments d’avaluació permet al centre avaluar diferents mòduls d’un o diferents cicles formatius a dins d’una mateixa pràctica.

  Pràctiques globals

  El sistema d’avaluació permet ajuntar en una pràctica mòduls de diferents disciplines.

  Càlcul automàtic de la qualificació

  Les qualificacions dels mòduls s’obtenen directament de les notes assignades als diferents instruments d’avaluació que componen els seus criteris i resultats d’aprenentatge.

  Més de 15 anys d’experiència donant servei a escoles d’arreu del món.