Política de privacitat

La política de privacitat forma part de l’avís legal que regeix el lloc web www.esemtia.com, juntament amb la política de galetes.

El lloc web www.esemtia.com és titularitat d’Esemtia Grupo Edebé, SL, i compleix amb tots els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Esemtia Grupo Edebé, SL, es reserva el dret a modificar o adaptar aquesta política de privacitat en qualsevol moment. Per tant, et recomanem que la revisis cada vegada que accedeixis al lloc web. En el cas que t’hagis registrat al lloc web i accedeixis al teu compte o perfil; en el supòsit que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les teves dades personals, en accedir-hi, se te n’informarà.

Qui és el responsable del tractament?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà del lloc web, mentre navegues pel lloc web, així com totes aquelles que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via correu electrònic o per telèfon, seran recollides i tractades pel responsable del fitxer, les dades del qual s’indiquen a continuació:

 • Identitat: Esemtia Grupo Edebé, SL
 • CIF: B65224644
 • Adreça postal: Pl. Alquería de la Culla, 4, oficina 705, 46910 Alfafar (VALÈNCIA)
 • Telèfon: 961431865
 • Adreça electrònica: info@esemtia.com
 • Contacte DPD: dpd@prodavalencia.es
 • URL: www.esemtia.com
 • Registre Mercantil: BARCELONA, en el volum 41604, foli 17, full B390564, inscripció 6

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals o privacitat (amb el nostre delegat de protecció de dades) pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre l’existència del tractament de les seves dades personals; accedir a la informació i dades personals que Esemtia Grupo Edebé, SL, té; sol·licitar la rectificació de les dades inexactes; o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir o l’interessat en retiri el consentiment que hagi atorgat.

En determinats casos, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades; en aquest cas, només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En alguns casos, pots exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, que t’entregarem a tu, o al nou responsable del tractament que designis, en un format adequat, d’ús comú o lectura mecànica.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’has atorgat.

Esemtia Grupo Edebé, SL, disposa de formularis per a l’exercici de qualsevol dels drets esmentats. Per a obtenir-los t’hauràs de posar en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic info@esemtia.com, i sol·licitar-nos el model que necessitis. De la mateixa manera, pots utilitzar els que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers posen a disposició dels interessats.

Aquests formularis hauran d’anar firmats electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant, a més, hauran d’anar acompanyats de la seva còpia de DNI o firma electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment al domicili d’Esemtia Grupo Edebé, SL, indicat anteriorment o, si escau, enviat per correu electrònic.

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s’ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim perquè Esemtia Grupo Edebé, SL, es pronunciï és d’un mes, a comptar des de la recepció efectiva de la teva sol·licitud per part nostra.

Quines dades recopilem a través del lloc web?

Dades emmagatzemades per la navegació i l’ús del lloc web.

Pel simple fet de navegar pel lloc web d’Esemtia Grupo Edebé, SL, es recopilarà informació referent a:

 • Adreça IP
 • Versió del navegador
 • Sistema operatiu
 • Durada de la visita o navegació pel lloc web

Aquesta informació es pot emmagatzemar mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la política de privacitat de Google, atès que és Google qui recull i tracta aquesta informació: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, al lloc web, es pot facilitar la utilitat de Google Maps, que podria tenir accés a la teva ubicació, en el cas que li ho permetis, amb l’objectiu de facilitar-te una major especificitat sobre la distància o camins fins a les nostres seus. Pel que fa a això, ens remetem a la política de privacitat utilitzada per Google Maps, amb l’objectiu de conèixer l’ús i el tractament d’aquestes dades: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres tractem no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de fer anàlisis estadístiques i millorar el lloc web, els nostres productes o serveis, així com la nostra estratègia comercial. Les dades no es comunicaran a tercers.

Registre de l’usuari al lloc web

Per accedir a determinats productes o serveis pot ser precís que et registris al lloc web. En fer-ho, al formulari de registre, se sol·liciten una sèrie de dades personals. Les dades necessàries i obligatòries que hauràs de complimentar per dur a terme aquest registre, es troben marcades amb el símbol *. En el cas de no facilitar aquests camps, no es durà a terme el registre.

L’usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, i l’usuari és el responsable de la seva custòdia. No recomanem que els apuntis enlloc i tampoc que els notifiquis a tercers. Et recordem que el sistema disposa d’una funcionalitat per restablir la contrasenya que es pot emprar en cas que calgui restablir-la.

En aquest cas, les dades de navegació s’associaran a les de registre de l’usuari, identificant el mateix usuari concret que navega pel lloc web. D’aquesta manera, personalitzarem l’oferta de productes i serveis que, segons el nostre parer, més s’ajusti a l’usuari, i et recomanarem determinats productes i serveis.

Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a les bases de dades d’Esemtia Grupo Edebé, SL, juntament amb l’historial d’operacions realitzades per l’usuari, i s’emmagatzemaran en aquestes bases de dades mentre no s’elimini el compte de l’usuari registrat. Un cop eliminat aquest compte, aquestes dades s’apartaran de les nostres bases de dades, i mantindrem durant deu anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s’hi accedeixi o s’alterin, amb l’objectiu de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculades a les transaccions realitzades es conservaran durant un període d’un any, llevat que se’n retiri el consentiment, cas en què s’eliminaran immediatament.

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’execució d’un contracte entre les parts, en què l’usuari sol·licita d’Esemtia Grupo Edebé, SL, una sèrie de productes/serveis/utilitats.

Les finalitats del tractament seran les següents:

a) Gestionar l’alta en l’àrea de registre d’usuari i el seu accés al lloc web.

b) Gestionar la compra dels productes o serveis posats a la teva disposició a través del lloc web.

c) Mantenir-te informat de la tramitació i estat de les teves compres.

d) Respondre a la teva sol·licitud d’informació.

e) Gestionar totes les utilitats que pugui oferir la plataforma.

Així, t’informem que podràs rebre comunicacions via correu electrònic o per telèfon, amb l’objectiu d’informar-te de possibles incidències, errors, problemes o estat de les teves comandes.

Les teves dades personals podran ser facilitades a terceres persones, amb l’objectiu de dur a terme determinades gestions o serveis que hagis sol·licitat.

Supòsit

Tercers als quals es comunica o faciliten dades

En el cas de fer una comanda a través del lloc web

– Empreses de repartiment
– Plataformes de pagament
– Possibles intermediaris
– Empresa de manteniment web
– Empresa d’allotjament web

 – Transferències internacionals

Per a l’enviament de comunicacions comercials, se sol·licitarà el teu consentiment exprés a l’hora de fer el registre. Respecte a això, podràs revocar el consentiment prestat, dirigint-te a Esemtia Grupo Edebé, SL, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, a cada comunicació comercial, se’t donarà la possibilitat de donar-te de baixa en la recepció d’aquestes comunicacions, ja sigui per mitjà d’un enllaç o una adreça de correu electrònic.

Dades facilitades en el formulari de contacte

Et pots posar en contacte directament amb nosaltres a través del correu electrònic, a l’apartat «Contacta amb nosaltres», etc., que trobaràs al lloc web. Per fer-ho, cal que t’identifiquis i indiquis les teves dades personals, amb l’objectiu que Esemtia Grupo Edebé, SL, es pugui posar en contacte amb tu en cas que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud d’informació. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per part teva per dur a terme aquest registre es troben marcades amb el símbol *. En el cas que no omplis aquests camps, no es permetrà l’enviament de la teva petició.

Aquestes dades personals s’incorporaran a les bases de dades d’Esemtia Grupo Edebé, SL, que les conservarà per a respondre la teva sol·licitud o petició d’informació i, després, s’eliminaran en el termini d’un any.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és el consentiment de l’usuari que sol·licita la informació o té la necessitat de mantenir contacte amb Esemtia Grupo Edebé, SL.

Les finalitats del tractament seran les següents:

a) Gestionar les consultes o sol·licituds d’informació que ens comuniquis a través del lloc web, correu electrònic o per telèfon.

b) Enviar-te comunicacions, promocions especials, notícies o accions que siguin del teu interès o ens sol·licitis fins i tot per mitjans electrònics. En tractar-se d’una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a aquest efecte.

Les dades personals que ens facilitis per aquest mitjà no es comunicaran a tercers, serà Esemtia Grupo Edebé, SL, qui doni resposta directament a aquest tipus de consultes.

Treballa amb nosaltres

En el cas que ens facilitis el teu currículum, ja sigui per mitjà del lloc web, correu electrònic o físicament al domicili o qualsevol seu d’Esemtia Grupo Edebé, SL, s’incorporarà a la seva base de dades. El currículum serà emmagatzemat durant el termini d’un any, transcorregut el qual, en cas que no ens hàgim posat en contacte amb tu, s’eliminarà. La base legal per al tractament es basarà en el consentiment exprés atorgat per tu per al tractament de les dades contingudes al currículum en remetre’l i marcar la casella habilitada a aquest efecte.

La finalitat del tractament és incorporar-te a processos de selecció actuals o futurs d’Esemtia Grupo Edebé, SL.

En el cas que, finalment, t’incorporis com a treballador a Esemtia Grupo Edebé, SL, les teves dades s’incorporaran a una base de dades propietat d’Esemtia Grupo Edebé, SL, amb l’objectiu de gestionar internament la relació laboral treballador-ocupador.

Enviament del butlletí

Al lloc web es permet l’opció de subscriure’t al butlletí d’Esemtia Grupo Edebé, SL. Per fer-ho, cal que ens facilitis una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà el butlletí.

Aquesta informació s’emmagatzemarà en una base de dades d’Esemtia Grupo Edebé, SL, en la qual quedarà registrada fins que sol·licitis donar-te’n de baixa o, si escau, cessi l’enviament del butlletí per part d’Esemtia Grupo Edebé, SL.

La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin a aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics es tractaran i emmagatzemaran únicament amb la finalitat de gestionar l’enviament del butlletí als usuaris que el sol·licitin.

Per fer-ho, es fa ús d’una aplicació per a l’enviament automàtic del butlletí que té accés a les adreces de correu electrònic:

Nom de l’aplicacióTitular de l’aplicació/País
MailchimpMailchimp / Estats Units

Per a l’enviament del butlletí, se sol·licitarà el teu consentiment exprés a l’hora de fer el registre marcant la casella destinada a aquest efecte. Respecte a això, podràs revocar el consentiment prestat dirigint-te a Esemtia Grupo Edebé, SL, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se’t donarà la possibilitat de donar-te de baixa en la recepció del butlletí, ja sigui mitjançant un enllaç o una adreça de correu electrònic.

L’enviament del butlletí es fa utilitzant la plataforma Mailchimp, radicada als EUA, per la qual cosa es produeix una transferència internacional de dades emparada per l’acord Unió Europea – Estats Units, denominat Privacy Shield:  https://www.privacyshield.gov/list.

Facturació

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per als tractaments indicats amb anterioritat és el consentiment que prèviament ens hauràs atorgat a través del contracte de serveis o formulari de recollida de dades.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la vinculació amb el responsable. En acabar aquesta vinculació, les dades personals tractades per a cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran mentre no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o si no existís aquest termini legal, fins que en sol·licitis la supressió o revoquis el consentiment atorgat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers llevat d’obligació legal. En concret, es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessari per a l’execució de l’acord.

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre l’existència del tractament de les seves dades; accedir a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes; o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir o l’interessat en retiri el consentiment atorgat.

En determinats supòsits, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats casos, pots exercir el teu dret a la portabilitat de les dades que t’entregarem a tu, o al nou responsable de tractament que designis, en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’has atorgat.

Esemtia Grupo Edebé, SL, disposa de formularis per a l’exercici de drets que es poden sol·licitar a l’adreça de correu electrònic info@esemtia.com. També es poden utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis hauran d’anar firmats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà d’un representant, de la mateixa manera, hauran d’anar acompanyats de còpia del seu DNI o amb firma electrònica.

Els formularis s’hauran de presentar presencialment a Esemtia Grupo Edebé, SL, o remetre per correu postal o electrònic a les adreces que apareixen a l’apartat «Qui és el responsable del tractament?».

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que consideris que no s’ha atès convenientment l’exercici dels teus drets. El termini màxim per a pronunciar-se és el d’un mes a comptar des de la recepció de la teva sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les teves dades, t’agraïm que ens ho comuniquis degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les teves dades actualitzades.

Més de 15 anys d’experiència donant servei a escoles d’arreu del món.