Solucions

esemtia | school

Gestió acadèmica, pedagògica i administrativa per a la teva escola.

esemtia | enfant

La plataforma de gestió per al teu centre d’Educació Infantil.

esemtia | FP

Una solució dissenyada per a la gestió del teu centre de Formació Professional.